Usuwanie lepiszcza i spiekanie

Co to jest odklejanie i spiekanie:

Oczyszczanie próżniowe i spiekanie to proces wymagany w przypadku wielu części i zastosowań, w tym części z proszków metalowych i komponentów MIM, drukowania 3D metalu oraz zastosowań związanych z kulkami, takimi jak materiały ścierne.Proces odlepiania i spiekania spełnia złożone wymagania produkcyjne.

Spoiwa są zwykle używane we wszystkich tych zastosowaniach do tworzenia części poddanych wstępnej obróbce cieplnej.Części są następnie podgrzewane do temperatury parowania środka wiążącego i utrzymywane na tym poziomie aż do całkowitego odgazowania środka wiążącego.

Sterowanie segmentem lepiszcza odbywa się poprzez zastosowanie odpowiedniego cząstkowego ciśnienia gazu, które jest wyższe od temperatury prężności par innych pierwiastków w materiale bazowym stopu.Ciśnienie parcjalne wynosi zwykle od 1 do 10 Torr.

Temperaturę podwyższa się do temperatury spiekania stopu podstawowego i utrzymuje, aby zapewnić dyfuzję części w stanie stałym.Piec i części są następnie chłodzone.Szybkości chłodzenia można kontrolować, aby spełnić wymagania dotyczące twardości i gęstości materiału.

Piece sugerowane do debindowania i spiekania


Czas wysłania: 01.06-2022